หน้าแรก
ประวัติ
ฝากเว็บไซต์
สินค้าและบริการ
จดโดเมน
ติดต่อเรา
PCR © 1999-2020
E-Mail : info@pcrit.com
สินค้าและบริการ รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
งานด้านภาพและเสียง
บริการติดตั้งระบบเครื่องเสียง ระบบแสง และเช่าเวที
เราให้บริการติดตั้งระบบแสง สี เสียง ไม่ว่าจะเป็นระบบ
เครื่องเสียงห้องประชุม หรือเครื่องเสียงงานแสดง
เรารับติดตั้งและให้เช่าครื่องเสียง เวทีสำหรับงานแสดงต่างๆ
โดยเรามีผู้ชำราญการเฉพาะด้านคอยดูแลตลอดงาน